Årsmøte 2018 – Dokumenter

Årsmøtet står snart for tur.
Alle medlemmer i Sportsklubben Rapp er velkomne onsdag 21. mars på Kvilhaugen Gård, fra klokken 20.00.

Saksliste og sakspapirer vil ikke bli sendt ut på forhånd, men de er tilgjengelig her på vår hjemmeside. 

  1. Saksliste
  2. Styrets beretning
  3. Resultategnskap
  4. Balanse
  5. Budsjett
  6. Avgifter

 

Med vennlig hilsen styret i Sportsklubben Rapp

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s