Velkommen til lagledermøte 11. mars

Lagledermøte holdes mandag 11. Mars klokken 19.30 i klubbhuset til Trond på Rosenborgbanen.

Saksliste:

  • Generell info fra styret om hva har lagene krav på i forhold til dekking av cuper, treningstider, og trenerhonorar.
  • Utstyr/materiell
  • Tidsfrister for medlems- og aktivitetsavgiften.
  • Back- og vingskolen til Byåsen
  • Trenerskolen, hva er det?
  • Årsrapport fra lagene. Hva er dere fornøyd med, hva kunne vært gjort bedre, hva er planen videre.

Minst en representant fra hvert lag/treningsgruppe bør møte. 

Referat fra lagledermøtet finner du HER.

Med vennlig hilsen styret i Sportsklubben RAPP