Velkommen til årsmøte sesongen 2018 – 2019

Årsmøte for sportsklubben Rapp avholdes tirsdag 26. mars klokken 19.30 i klubbhuset til Trond på Rosenborgbanen. Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett.

Eventueltsaker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret i Sportsklubben Rapp innen tirsdag 12. mars. Saker sendes til: post@rapp.no

Saksliste legges ut her på Rapp.no minst 2 uker før årsmøte avholdes.

  1. Saksliste
  2. Styrets beretning
  3. Årsresultat
  4. Balanse
  5. Budsjett 2019
  6. Avgifter

Referat fra årsmøte finner du HER.

Med vennlig hilsen styret i Sportsklubben RAPP

Advertisement