Ny sesong!

Styret i Rapp håper alle har hatt en fin oppstart på årets sesong. Her kommer litt info og påminnelser for kommende håndball-år.

Styret i Rapp 2019/2020 består av:
Leder: Sven Egil Langlete
Nestleder: Hans Jørgen Baglo
Medlemmer: Hege Sundgård (politiattester), Merete Hårstad (materialforvalter/web-ansvarlig), Tommy Olofsson (dommeransvarlig),  Line Gjerde Syltern (kontaktperson lag fra 9-12 år) og Ingvild Løfors (kontaktperson lag fra 13 år og oppover)

Sportsklubben Rapp har fokus på flest mulig, lengst mulig. Det er ønskelig at alle lagledere, trenere og oppmenn rundt lagene leser igjennom sportslig plan som ligger på Rapp sine hjemmesider:
https://rapp.no/sportslig-plan-for-sportsklubben-rapp-aldersbestemt/

Aktivitetsnivået i klassene under 12 år må ikke være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsgrener, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norsk Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårs idrett for barn under 12 år. I aldersklassene til og med 13 år, har alle rett til å spille like mye, og topping av lagene praktiseres ikke.

Minner om foreldrevett reglene som bør sendes ut til alle foreldre på lagene:
https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet/barn-6-12-ar/minihandball/foreldrevett/#H%C3%A5ndball_-_ett_lagspill

Her finner dere Region Nord sitt årshjul:
https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/system/nyheter-midt-og-nord/2019/07/handballarets-arshjul-for-sesongen-201920/

Hilsen styret i Sportsklubben Rapp

Advertisement