Ny sesong!

Styret i Rapp håper alle har hatt en fin oppstart på årets sesong. Her kommer litt info og påminnelser for kommende håndball-år.

Styret i Rapp 2019/2020 består av:
Leder: Sven Egil Langlete
Nestleder: Hans Jørgen Baglo
Medlemmer: Hege Sundgård (politiattester), Merete Hårstad (materialforvalter/web-ansvarlig), Tommy Olofsson (dommeransvarlig),  Line Gjerde Syltern (kontaktperson lag fra 9-12 år) og Ingvild Løfors (kontaktperson lag fra 13 år og oppover)

Sportsklubben Rapp har fokus på flest mulig, lengst mulig. Det er ønskelig at alle lagledere, trenere og oppmenn rundt lagene leser igjennom sportslig plan som ligger på Rapp sine hjemmesider:
https://rapp.no/sportslig-plan-for-sportsklubben-rapp-aldersbestemt/

Aktivitetsnivået i klassene under 12 år må ikke være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsgrener, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norsk Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårs idrett for barn under 12 år. I aldersklassene til og med 13 år, har alle rett til å spille like mye, og topping av lagene praktiseres ikke.

Minner om foreldrevett reglene som bør sendes ut til alle foreldre på lagene:
https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet/barn-6-12-ar/minihandball/foreldrevett/#H%C3%A5ndball_-_ett_lagspill

Her finner dere Region Nord sitt årshjul:
https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/system/nyheter-midt-og-nord/2019/07/handballarets-arshjul-for-sesongen-201920/

Hilsen styret i Sportsklubben Rapp

Advertisement

RAPP HÅNDBALLSKOLE/ALLIDRETT 2019 – 2020

Velkommen til Rapp håndballskole for gutter og jenter.

Vi inviterer barn og foreldre til oppstartsmøte og trening:
1. Trinn (2013), Berg skole: Torsdag 12. september kl. 16.00 – 17.00 i Berg gymsal, (Håndballskolen)
2. Trinn (2012), Bispehaugen skole: Tirsdag 17. september 16.00 – 17.00 i Bispehaugen gymsal (Dette vil bli et allidrettstilbud i samarbeid med IL TROND)
2. Trinn (2012), Singsaker skole: Tirsdag 10. september 16.00 – 17.00 i Singsaker gymsal, (Håndballskole
n)

Sportsklubben Rapp vil også i år tilby allidrett for førskolebarn (2014) ved Berg skole. Informasjon om oppstartstidspunkt kommer.

Håndballskolen er først og fremst lek med ball, motorisk og sosial trening. Vi skal lære å spille minihåndball – og ikke minst – vi skal ha det artig sammen. Håndballskolen har ei trening i uka, og er et samarbeid mellom Rapp og foreldre. Vi håper mange er interesserte i å bidra til å skape gode rammer for ei artig tid fremover for ungene.

I løpet av sesongen kommer vi også til å delta i minihåndballturneringer i Trondheimsområdet og vi håper på å få med alle barna og deres foreldre på dette. Dette er kjempeartig og her vil man få oppleve ekte glede, kameratskap og innsats.

Håndballskolen koster 600,-. (Betales etter jul for de som vil fortsette).
Deltagerne får Rappskjorte og flaske.

Ved spørsmål, kontakt ansvarlig for håndballskolen i Rapp: Frida J. Krüger, 91 36 06 90, fridak@getmail.no

Velkommen til årsmøte sesongen 2018 – 2019

Årsmøte for sportsklubben Rapp avholdes tirsdag 26. mars klokken 19.30 i klubbhuset til Trond på Rosenborgbanen. Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett.

Eventueltsaker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret i Sportsklubben Rapp innen tirsdag 12. mars. Saker sendes til: post@rapp.no

Saksliste legges ut her på Rapp.no minst 2 uker før årsmøte avholdes.

 1. Saksliste
 2. Styrets beretning
 3. Årsresultat
 4. Balanse
 5. Budsjett 2019
 6. Avgifter

Referat fra årsmøte finner du HER.

Med vennlig hilsen styret i Sportsklubben RAPP

Velkommen til lagledermøte 11. mars

Lagledermøte holdes mandag 11. Mars klokken 19.30 i klubbhuset til Trond på Rosenborgbanen.

Saksliste:

 • Generell info fra styret om hva har lagene krav på i forhold til dekking av cuper, treningstider, og trenerhonorar.
 • Utstyr/materiell
 • Tidsfrister for medlems- og aktivitetsavgiften.
 • Back- og vingskolen til Byåsen
 • Trenerskolen, hva er det?
 • Årsrapport fra lagene. Hva er dere fornøyd med, hva kunne vært gjort bedre, hva er planen videre.

Minst en representant fra hvert lag/treningsgruppe bør møte. 

Referat fra lagledermøtet finner du HER.

Med vennlig hilsen styret i Sportsklubben RAPP

RAPP HÅNDBALLSKOLE 2018 – 2019

Velkommen til Rapp håndballskole for gutter og jenter.

Vi inviterer barn og foreldre til oppstartsmøte og trening:
Berg skole: Torsdag 6. september kl. 16.00 – 17.00 i Berg gymsal
Bispehaugen skole: Tirsdag 4. september 17.00 – 18.00 i Bispehaugen gymsal
Singsaker skole: Tirsdag 11. september 16.00 – 17.00 i Singsaker gymsal

Håndballskolen er først og fremst lek med ball, motorisk og sosial trening. Vi skal lære å spille minihåndball – og ikke minst – vi skal ha det artig sammen. Håndballskolen har ei trening i uka, og er et samarbeid mellom Rapp og foreldre. Vi håper mange er interesserte i å bidra til å skape gode rammer for ei artig tid fremover for ungene.

I løpet av sesongen kommer vi også til å delta i minihåndballturneringer i Trondheimsområdet og vi håper på å få med alle barna og deres foreldre på dette. Dette er kjempeartig og her vil man få oppleve ekte glede, kameratskap og innsats.

Håndballskolen koster 500,-. Deltagerne får Rappskjorte og flaske.

Ved spørsmål, kontakt styret v/Frida J. Krüger, 91 36 06 90, fridak@getmail.no

VEL MØTT TIL EN ARTIG HÅNDBALLHØST!

Årsmøte 2018

Styret inviterer herved til Årsmøte for Sportsklubben Rapp.
Møtet avholdes onsdag 21. mars på Kvilhaugen Gård.
Det er kun betalende medlemmer over 15 år som har stemmerett på klubbens årsmøte.

Saksliste og nærere info kommer.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret i Sportsklubben Rapp innen mandag 5. mars.
Saker sendes til: post@rapp.no

Mvh Styret i Sportsklubben Rapp

 

 

Hånsballskole Allidrett 2017-2018

Som vanlig arrangerer Sportsklubben Rapp også denne sesongen håndballskole på Berg, Singsaker og Bispehaugen skole. Klubben har lange tradisjoner med rekruttering av spillere fra Berg og Singsaker, og av dette har det blitt NM-Gull og Europacupspill for gutta, og i den senere tid flere landslagsjenter på damesiden. Da håndballavdelingen i Trond ble innlemmet i Sportsklubben Rapp begynte vi også å arrangere håndballskole på Bispehaugen skole.

Sportsklubben Rapp er den 3. største klubben i Trondheim på rekrutteringssiden og jobber iherdig for flest mulig lengst mulig med foreldrebasert drift. 

Håndballskole 2017-2018
Gutter 2010, 2. trinn på Singsaker og Bispehaugen
er samlet på Singsaker skole torsdager klokken 17.00 – 18.00.

Jenter 2010, 2. trinn på Singsaker og Bispehaugen er samlet på Bispehaugen Skole på mandager klokken 16.00 – 17.00.

Gutter og jenter 2010, 2. trinn på Berg er samlet på Berg skole på torsdager klokken 17.00 – 18.00

Gutter og Jenter 2011, 1. trinn på Berg er samlet på Berg skole på torsdager klokken 16.00 – 17.00.

Kveldsseminar for idrettsforeldre

Kjære idrettsforeldre (og trenere) i Trøndelags regionen,

Olympiatoppen Midt-Norge og Sunn Idrett arrangerer kveldsseminar for idrettsforeldre i Trondheim 28. september

Foreldrene er viktige støttespillere som vi trenger på laget for å spre riktig kunnskap og gode holdninger til idrettsungdommen.

Derfor har Sunn Idrett og Olympiatoppen Midt-Norge nå gått sammen om å arrangere et kveldsseminar for idrettsforeldre. Trenere, studenter og andre interesserte er også velkomne til å delta.

Tema er trening for unge utøvere med hensyn til vekst og utvikling, og hvordan du som forelder (evt. trener) kan bidra til å gi de unge gode kostvaner, en god selvfølelse, mestring og glede gjennom idretten. Dette er i tråd med det vi er opptatt av å formidle til unge idrettsutøvere.

Bidragsytere er Frode Moen (avdelingsleder i Olympiatoppen Midt-Norge), Øyvind Sandbakk (fagansvarlig ved Olympiatoppen Midt-Norge, daglig leder og professor ved Senter for Toppidrettsforskning ved NTNU) og Marianne Strand-Udnæseth (fagansvarlig for ernæring i Sunn Idrett). Se vedlegg med detaljert program.

Når: Torsdag 28. september kl. 18:00-21:30

Hvor: Toppidrettssenteret i Granåsen, Smistadvegen 11, 7026 TRONDHEIM

For hvem: Foreldre og trenere av unge idrettsutøvere av begge kjønn. Studenter og andre interesserte kan også melde seg på. Seminaret er for både menn og kvinner.

Påmelding og pris: Klikk her for påmeldingsskjema. Deltakeravgift er kr. 200.

Med vennlig hilsen

Gina Thrane
Administrasjonskonsulent

Mob: + 47 482 07 750
Epost: gina.thrane@idrettsforbundet.no

Idrettsrådet i Trondheim
www.ir.trondheim.no
Twitter IRT, Facebook IRT