Betalinger

Her får du info om :

  • Medlemavgift
  • Treningsavgift
  • Lisens og forsikring

MEDLEMSAVGIFT
Betales innen 15. februar:

Spillere til og med 10 år kr. 200
Spillere fra og med 11 år kr. 300
Håndballskole
Støttemedlem
kr. 100

Medlemskap må betales da denne danner grunnlaget for kommunal støtte

TRENINGSAVGIFT
Treningsavgiften skal aktive (foreldre) betale til lagets konto innen 24. september.
Økonomiansvarlig overfører aktivitetsavgift for alle spillere før 1.10 til klubbens hovedkonto

Håndballskole kr. 500
 8 år kr. 1.000
 9 år kr. 1.000
 10 år kr. 1.200
 11 – 12 år  kr. 1.400
 13 – 14 år kr. 1.800
 15 – 16 år kr. 2.000
Senior  kr. 1.400

Treningsavgifter over kr. 1000 kan deles i to rater

Avgiftene dekker påmeldingsavgift til seriespill, dommerutgifter, påmeldingsavgift for 4 cuper per lag, trenerhonorar, utstyr (førstehjelpsutstyr, is, tape), drakter, klubbkontigent NHF, kurs, dommerlisenser, porto, rekvisita, osv.


FORSIKRING OG LISENS

Alle spillere omfattes av NIFs forsikringsordning til og med det kalenderåret de fyller 12 år. Dette betales av NIF.

LISE eller LISE Pluss
Alle barn må ha egen lisens (forsikring) fra og med det året de fyller 13 år.
Dersom man ikke betaler lisens kan man heller ikke delta på kamper.

Født i 1997 eller tidligere 1195,- 1455,-
Født 01.01.1998 – 31.12.2002 1090,- 1345,-
Født 01.01.2003 – 31.12.2004 790,- 990,-
Født i 2005 (Forfall 01.01.2018) 400,- 500,-
Kun spill i Veteran-NM 600,- 730,-
Ved oppstart etter 01.01.2018
Født i 1997 eller tidligere 600,- 730,-
Født 01.01.1998 – 31.12.2002 545,- 675,-
Født 01.01.2003 – 31.12.2004 400,- 500,-

Man bestemmer selv hvilken forsikring man vil løse.  Norges Håndballforbund anbefaler alle håndballspillere om å tegne LISE+, da denne forsikringen gir best dekning dersom uhellet skulle være ute.

Dette er hva forsikringene gjelder – LISE eller LISE Pluss?

De som tidligere har betalt lisens får automatisk tilsendt ny giro hvert år. De som skal tegne lisens for første gang MÅ innbetale med KID-nummer.

Betalingsinformasjon finner du på Min Idrett (KID-nummer og kontonummer).
Hjelp til hvordan finner du her.

MELDE INN SKADE? Det kan du gjøre her.

Advertisements