Velkommen til årsmøte sesongen 2018 – 2019

Årsmøte for sportsklubben Rapp avholdes tirsdag 26. mars klokken 19.30 i klubbhuset til Trond på Rosenborgbanen. Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett.

Eventueltsaker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret i Sportsklubben Rapp innen tirsdag 12. mars. Saker sendes til: post@rapp.no

Saksliste legges ut her på Rapp.no minst 2 uker før årsmøte avholdes.

 1. Saksliste
 2. Styrets beretning
 3. Årsresultat
 4. Balanse
 5. Budsjett 2019
 6. Avgifter

Referat fra årsmøte finner du HER.

Med vennlig hilsen styret i Sportsklubben RAPP

Advertisements

Velkommen til lagledermøte 11. mars

Lagledermøte holdes mandag 11. Mars klokken 19.30 i klubbhuset til Trond på Rosenborgbanen.

Saksliste:

 • Generell info fra styret om hva har lagene krav på i forhold til dekking av cuper, treningstider, og trenerhonorar.
 • Utstyr/materiell
 • Tidsfrister for medlems- og aktivitetsavgiften.
 • Back- og vingskolen til Byåsen
 • Trenerskolen, hva er det?
 • Årsrapport fra lagene. Hva er dere fornøyd med, hva kunne vært gjort bedre, hva er planen videre.

Minst en representant fra hvert lag/treningsgruppe bør møte. 

Referat fra lagledermøtet finner du HER.

Med vennlig hilsen styret i Sportsklubben RAPP

RAPP HÅNDBALLSKOLE 2018 – 2019

Velkommen til Rapp håndballskole for gutter og jenter.

Vi inviterer barn og foreldre til oppstartsmøte og trening:
Berg skole: Torsdag 6. september kl. 16.00 – 17.00 i Berg gymsal
Bispehaugen skole: Tirsdag 4. september 17.00 – 18.00 i Bispehaugen gymsal
Singsaker skole: Tirsdag 11. september 16.00 – 17.00 i Singsaker gymsal

Håndballskolen er først og fremst lek med ball, motorisk og sosial trening. Vi skal lære å spille minihåndball – og ikke minst – vi skal ha det artig sammen. Håndballskolen har ei trening i uka, og er et samarbeid mellom Rapp og foreldre. Vi håper mange er interesserte i å bidra til å skape gode rammer for ei artig tid fremover for ungene.

I løpet av sesongen kommer vi også til å delta i minihåndballturneringer i Trondheimsområdet og vi håper på å få med alle barna og deres foreldre på dette. Dette er kjempeartig og her vil man få oppleve ekte glede, kameratskap og innsats.

Håndballskolen koster 500,-. Deltagerne får Rappskjorte og flaske.

Ved spørsmål, kontakt styret v/Frida J. Krüger, 91 36 06 90, fridak@getmail.no

VEL MØTT TIL EN ARTIG HÅNDBALLHØST!

Årsmøte 2018

Styret inviterer herved til Årsmøte for Sportsklubben Rapp.
Møtet avholdes onsdag 21. mars på Kvilhaugen Gård.
Det er kun betalende medlemmer over 15 år som har stemmerett på klubbens årsmøte.

Saksliste og nærere info kommer.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret i Sportsklubben Rapp innen mandag 5. mars.
Saker sendes til: post@rapp.no

Mvh Styret i Sportsklubben Rapp

 

 

Hånsballskole Allidrett 2017-2018

Som vanlig arrangerer Sportsklubben Rapp også denne sesongen håndballskole på Berg, Singsaker og Bispehaugen skole. Klubben har lange tradisjoner med rekruttering av spillere fra Berg og Singsaker, og av dette har det blitt NM-Gull og Europacupspill for gutta, og i den senere tid flere landslagsjenter på damesiden. Da håndballavdelingen i Trond ble innlemmet i Sportsklubben Rapp begynte vi også å arrangere håndballskole på Bispehaugen skole.

Sportsklubben Rapp er den 3. største klubben i Trondheim på rekrutteringssiden og jobber iherdig for flest mulig lengst mulig med foreldrebasert drift. 

Håndballskole 2017-2018
Gutter 2010, 2. trinn på Singsaker og Bispehaugen
er samlet på Singsaker skole torsdager klokken 17.00 – 18.00.

Jenter 2010, 2. trinn på Singsaker og Bispehaugen er samlet på Bispehaugen Skole på mandager klokken 16.00 – 17.00.

Gutter og jenter 2010, 2. trinn på Berg er samlet på Berg skole på torsdager klokken 17.00 – 18.00

Gutter og Jenter 2011, 1. trinn på Berg er samlet på Berg skole på torsdager klokken 16.00 – 17.00.