Damelaget

KONTAKT
Trener og lagleder
Svenn Egil Langlete
Tlf: 91 73 45 19
E-post: svenn.langlete@online.no

TRENINGER
Torsdager kl. 21.00 – 22.00 i Rosenborghallen

TERMINLISTE
Damelagets kamper i 4.div finner du i her.