Damelaget – Rapp 2

KONTAKT
Trener og lagleder
Svenn Egil Langlete
Tlf: 91 73 45 19
E-post: svenn.langlete@online.no

TRENINGER
Tirsdager kl. 21.30 – 23.00 i Rosenborghallen
Torsdager kl. 21.00 – 23.00 i Rosenborghallen

TERMINLISTE
Damelagets kamper i 4.div finner du i her.