For spillere og foreldre

MIN IDRETT
Link til Min Idrett finner du her.

Hva og hvorfor?
“I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten, blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min Idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.”

For hjelp kan du gå inn på brukerveiledning eller se YouTube-videoer om Min Idrett.
Det er også mulig å ringe NIFs IT support på tlf: 03615

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften skal hver enkelt spiller (forelder) betale til lagets konto innen 15.mars. Hvert lags økonomiansvarlig overfører medlemsavgiften for alle lagets spillere til klubbens hovedkonto før 22.mars.

Spillere til 10 år kr. 200
Spillere fra 11 år kr. 300
Håndballskole
Støttemedlem
kr. 100

Medlemskap må betales da denne danner grunnlaget for kommunal støtte.

TRENINGSAVGIFT
Treningsavgiften skal hver enkelt spiller (forelder) betale til lagets konto
innen 24. september. Hvert lags økonomiansvarlig overfører treningsavgiften for alle lagets spillere til klubbens hovedkonto før 1.oktober.

Håndballskole kr. 500
 8 – 9 år kr. 1.000
 10 år kr. 1.200
 11 – 12 år  kr. 1.400
 13 – 14 år kr. 1.800
 15 – 16 år kr. 2.000
Senior  kr. 1.400

Treningsavgifter over kr. 1000 kan deles i to rater.

Avgiftene dekker påmeldingsavgift til seriespill, dommerutgifter, påmeldingsavgift for
4 cuper per lag, trenerhonorar, utstyr (enkelt førstehjelpsutstyr, is og tape), drakter, klubbkontigent NHF, kurs, dommerlisenser, porto, rekvisita, o.l.


FORSIKRING OG LISENS
Alle spillere omfattes av NIFs forsikringsordning til og med det kalenderåret de fyller 12 år. Dette betales av NIF.

LISE, LISE Pluss eller Lise Super
Alle barn må ha egen lisens (forsikring) fra og med det året de fyller 13 år.
Dersom man ikke betaler lisens kan man heller ikke delta på kamper.

ALDER OG BELØP LISE LISE Pluss LISE Super
Født i 1998 eller tidligere 1.225,- 1.490,- 2.290,-
Født 01.01.1999 – 31.12.2003 1.120,- 1.375,- 2.175,-
Født 01.01.2004 – 31.12.2005 810,- 1.015,- 1.815,-
Født i 2006 (Forfall 01.01.2019) 410,- 520,- 1.320,-
Kun spill i Veteran-NM 615,- 745,- 1.545,-
Ved oppstart etter 01.01.2019
Født i 1998 eller tidligere 615,- 745,- 1.145,-
Født 01.01.1999 – 31.12.2003 560,- 690,- 1.090,-
Født 01.01.2004 – 31.12.2005 410,- 520,- 920,-

Man bestemmer selv hvilken forsikring man vil løse. Norges Håndballforbund anbefaler alle håndballspillere om å tegne LISE Pluss, da denne forsikringen gir god dekning dersom uhellet skulle være ute. Lise Super anbefales for topputøvere og utøvere som trener/spiller spesielt mye.

Dette er hva forsikringene gjelder – LISE, LISE Pluss eller LISE Super

De som tidligere har betalt lisens får automatisk tilsendt ny giro hvert år. De som skal tegne lisens for første gang MÅ innbetale med KID-nummer.

Betalingsinformasjon finner du på Min Idrett (KID-nummer og kontonummer).
Hjelp til hvordan, finner du her.

MELDE INN SKADE? Det kan du gjøre her


Sekretariat
Sekretariatet skal betjenes av 2 voksne personer.

Gjøremål før kamp

Under kamp

Gjøremål etter kampen

Når dommer(-e) ikke møter
Dersom de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) – om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen. Kan ikke (en) autorisert(e) dommer(e), eller eventuelt av annen/andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slikt tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under.

Aldersbestemmelser, spilletider og ballstørrelser sesongen 2017-2018

Klasse Ballstørrelse Klasse Ballstørrelse
Senior-18-20-M 3 Senior-18-20-K 2
Gutter 17 3 Jenter 17 2
Gutter 16 2*) Jenter 16 2
Gutter 15 2*) Jenter 15 2
Gutter 14 1*) Jenter 14 1
Gutter 13 1 Jenter 13 1
Gutter 12 0*) Jenter 12 0*)
Gutter 11 0 Jenter 11 0
Gutter 10 0 Jenter 10 0
Gutter 9 00*) Jenter 9 00*)
Gutter 8 00 Jenter 8 00
Gutter 7 Mykball 00*) Jenter 7 Mykball 00*)
Gutter 6 Mykball 00*) Jenter 6 Mykball 00*)

Endringer som er gjort er markert med *).

Husk at det er klisterforbud for klassene t.o.m. J/G 14 år!

Barnehåndball (6-12 år)
Minihåndball (6-9 år)
6’er håndball (10-11 år)
7’er håndball (12 år)

Les mer om barnehåndball generelt her.

Advertisements