For spillere og foreldre

MIN IDRETT
Link til Min Idrett finner du her.

Hva og hvorfor?
“I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten, blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min Idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.”

For hjelp kan du gå inn på brukerveiledning eller se YouTube-videoer om Min Idrett.
Det er også mulig å ringe NIFs IT support på tlf: 03615

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften skal hver enkelt spiller (forelder) betale til lagets konto innen 15.mars. Hvert lags økonomiansvarlig overfører medlemsavgiften for alle lagets spillere til klubbens hovedkonto før 22.mars.

Spillere til 10 år kr. 200
Spillere fra 11 år kr. 300
Håndballskole
Støttemedlem
kr. 100

Medlemskap må betales da denne danner grunnlaget for kommunal støtte.

TRENINGSAVGIFT
Treningsavgiften/aktivitetsavgiften betales inn av hver enkelt utøver til lagets konto.
Når alle utøvere har betalt overføres samlet sum til klubbens hovedkonto.
Frist for innbetalingen er 1. oktober 2020

Håndballskole kr. 500
 8 – 9 år kr. 1.000
 10 år kr. 1.200
 11 – 12 år  kr. 1.450
 13 – 14 år kr. 1.850
 15 – 16 år kr. 2.100
 17 – 20 år kr. 2.600
 Senior  kr. 1.400

Treningsavgifter over kr. 1000 kan deles i to rater.

Avgiftene dekker påmeldingsavgift til seriespill, dommerutgifter, påmeldingsavgift for
4 cuper per lag, trenerhonorar, utstyr (enkelt førstehjelpsutstyr, is og tape), drakter, klubbkontigent NHF, kurs, dommerlisenser, porto, rekvisita, o.l.


FORSIKRING OG LISENS
Alle spillere omfattes av NIFs forsikringsordning til og med det kalenderåret de fyller 12 år. Dette betales av NIF.

LISE, LISE Pluss eller Lise Super
Alle barn må ha egen lisens (forsikring) fra og med det året de fyller 13 år.
Dersom man ikke betaler lisens kan man heller ikke delta på kamper.

ALDER OG BELØP LISE LISE PLUSS LISE SUPER
Født i 1999 eller tidligere 1.265,- 1.535,- 2.750,-
Født 01.01.2000 – 31.12.2004 1.155,- 1.415,- 2.630,-
Født 01.01.2005 – 31.12.2006 835,- 1.045,- 2.260,-
Født i 2007 (Forfall 01.01.2020) 420,- 535,- 1.750,-
Kun spill i Veteran-NM 635,- 770,- 1.980,-
Ved oppstart etter 01.01.2020
Født i 1999 eller tidligere 635,- 770,- 1.980,-
Født 01.01.2000 – 31.12.2004 580,- 710,- 1.920,-
Født 01.01.2005 – 31.12.2006 420,- 535,- 1.750

Dette er hva forsikringene gjelder – LISE, LISE Pluss eller LISE SuperMan bestemmer selv hvilken forsikring man vil løse. Norges Håndballforbund anbefaler alle håndballspillere om å tegne LISE Pluss, da denne forsikringen gir god dekning dersom uhellet skulle være ute. Lise Super anbefales for topputøvere og utøvere som trener/spiller spesielt mye.

De som tidligere har betalt lisens får automatisk tilsendt ny giro hvert år. De som skal tegne lisens for første gang MÅ innbetale med KID-nummer.

Betalingsinformasjon finner du på Min Idrett (KID-nummer og kontonummer).
Hjelp til hvordan, finner du her.

MELDE INN SKADE? Det kan du gjøre her


Sekretariat

Aldersbestemmelser, spilletider og ballstørrelser sesongen 2017-2018

Klasse Ballstørrelse Klasse Ballstørrelse
Senior-18-20-M 3 Senior-18-20-K 2
Gutter 17 3 Jenter 17 2
Gutter 16 2 Jenter 16 2
Gutter 15 2 Jenter 15 2
Gutter 14 1 Jenter 14 1
Gutter 13 1 Jenter 13 1
Gutter 12 0 Jenter 12 0
Gutter 11 0 Jenter 11 0
Gutter 10 0 Jenter 10 0
Gutter 9 00 Jenter 9 00
Gutter 8 00 Jenter 8 00
Gutter 7 Mykball 00 Jenter 7 Mykball 00
Gutter 6 Mykball 00 Jenter 6 Mykball 00

Husk at det er klisterforbud for klassene t.o.m. J/G 14 år!

Barnehåndball (6-12 år)

Advertisement