Info

Spillere og foreldre/foresatte

 • Info om kontingenten i klubben
 • Trenings-/serieavgift
 • Dugnader
  – mer info om fordeling på lagets side? Evt. Under rosenborghallen
 • Foreldrekontakt
 • Forsikringsordninger
 • Lisens: LISE og LISE Pluss
 • Sekretariat
 • Info om hvordan Min idrett fungerer

Trenere/Team/Lagledere

Dommere

Håndball – Regler

 • Minihåndball
 • Aldersbestemmelser
 • Ballstørrelser
 • Spilletider
Advertisements