Info

Spillere og foreldre/foresatte

  • Info om kontingenten i klubben
  • Trenings-/serieavgift
  • Dugnader
    – mer info om fordeling på lagets side? Evt. Under rosenborghallen
  • Foreldrekontakt
  • Forsikringsordninger
  • Lisens: LISE og LISE Pluss
  • Sekretariat
  • Info om hvordan Min idrett fungerer

Trenere/Team/Lagledere

Dommere

Håndball – Regler

  • Minihåndball
  • Aldersbestemmelser
  • Ballstørrelser
  • Spilletider
Advertisements