Rapp Jenter 2005

KONTAKT
Trener:
Pål Aunehaugen
Tlf: 95 24 50 51
E-post: paunehaugen@gmail.com

LAGLEDERE
Oppmann
:
Lasse Veie
Tlf: 95 07 00 12
E-post: lasse.veie@gmail.com

TRENINGER
Mandag kl. 19.00 – 20.00 THIS-hallen
Onsdag kl. 16.00 – 17.00 Rosenborghallen

TERMINLISTE
Lagets kamper finner du her.