Kontakt oss

Adresse: Postboks 4127 Valentinlyst, 7450 Trondheim
Organisasjonsnummer: 984 089 325
E-postadresse: post@rapp.no

LAGENE
Hvert enkelt lag har egen side der man finner:

  • Kontaktinformasjon til laget
  • Treningstider
  • Linker til terminlister

STYRET
Leder og kasserer:
Svenn Egil Langlete
Tlf: 73 53 27 38 Mobil: 91 73 45 19
E-post: svenn.langlete@online.no
Hovedansvar: Økonomi og regnskap

Nestleder:
Hans Jørgen Baglo
Mobil: 41 21 55 57
E-post: hans_jorgen_baglo@cargill.com
Hovedansvar: Lovansvarlig

Sportslig ansvarlig:

Styremedlem:
Hege Sundgård
Mobil: 97 73 47 62
E-post: heges71@hotmail.com
Hovedansvar: SportsAdmin og politiattester

Dommeransvarlig:
Eli Kvingedal
Mobil: 94 33 23 14
E-post: eli.kvingedal@nina.no
Hovedansvar: Dommerkontakt

Webansvarlig og materialforvalter:
Merete Hårstad
Mobil: 99 30 04 54
E-post: merete.haarstad@gmail.com
Hovedansvar: Facebook, hjemmeside og klubbmateriell

Styremedlem:
Frida J. Krüger 
Mobil: 91 36 06 90
E-post: fridak@getmail.no
Hovedansvar: Håndballskole

Styremedlem (vara):
Ingvild Løfors
Mobil: 41 55 34 83
E-post: ingvild.lofors@gmail.com

Advertisements