Kontakt oss

Adresse: Postboks 4127 Valentinlyst, 7450 Trondheim
Organisasjonsnummer: 984 089 325
E-postadresse: post@rapp.no

LAGENE
Hvert enkelt lag har egen side der man finner:

  • Kontaktinformasjon til laget
  • Treningstider
  • Linker til terminlister

STYRET
Leder og kasserer:
Svenn Egil Langlete
Mobil: 91 73 45 19
E-post: svenn.langlete@online.no

Nestleder:
Hans Jørgen Baglo
Mobil: 41 21 55 57
E-post: hans_jorgen_baglo@cargill.com

Politiattester
Hege Sundgård
Mobil: 97 73 47 62
E-post: heges71@hotmail.com

Dommerkontakt:
Tommy Olofsson
Mobil
E-post: tommyolofsson44@gmail.com

Kontaktperson lag 9-12 år:
Line Gjerde Syltern
Mobil:
E-post: line.gjerde.syltern@klp.no

Kontaktperson lag 13 år og opp:
Ingvild Løfors
Mobil: 41 55 34 83
E-post: ingvild.lofors@gmail.com

Styremedlem:
Jørgen Dahl
Mobil: 93 28 40 00
E-post: jorgenradahl@gmail.com

Advertisement