Historien om RAPP

Kort oppsummering av klubbens første 50 år 

Håndballavdelingen i Rapp ble ikke stiftet før i 1946, men det er en interessant historie i forkant av dette, som absolutt må oppsummeres.

Det var den 15. april 1898 at Fodboldklubben Rapp ble stiftet som den første nålevende fotballklubb i Trondheim. I en kjeller i Erling Skakkes gate 6 hadde noen unge karer i 10-12-årsalderen samlet seg og ble enige om å “lage en klubb”. Guttene var Karl Tellefsen, Einar Eide, Erik W. Fenstad, Folmer Mortensen, Kristian Thomassen og Sverre Skogmo. Noen vanskeligheter med “dåpen” ble det ikke, “Rapp” ble foreslått og det var straks enighet om at det var det rette navnet.

Etter et møte på Kongsgården 07. april 1900 refereres blant annet at medlemstallet hadde steget fra 6 til 16 medlemmer, slik at de da kunne ha to lag; de røde og de blå. Nyvalgt kasserer Tellefsen foreslo at “kontingenten skulde være 10 øre fast hver maaned og i indmeldelsespenge 25 øre”. Det ble ensstemmig vedtatt. På grunn av at ballen var såpass dårlig foreslo han også at liste skulle gå på runde til medlemmene om frivillige bidrag da kontingenten ikke strakk til.

Ved utgangen av år 1900 var medlemstallet steget til 20. General- forsamlingen i 1900 ble avholdt 31. oktober og det er ikke referert at de hadde spilt annet enn innbyrdes kamper, men de hadde iallfall hatt 46 treningsdager. Kassebeholdningen var kr 11,60, derav var frivillige bidrag kr 5,60.

Etter generalforsamlingen i 1901 var kassebeholdningen nede i kr 6,85, men ny “bold” var innkjøpt. Fortsatt hadde de ikke spilt mot noen andre lag enn seg selv.

Etter hvert som medlemstallet og aktiviteten steg ble det opprettet flere avdelinger i Rapp; tennisavdeling i 1907, ishockey i 1919, skiavdeling i 1921, bokseavd i 1924, friidrett i 1925, skøyteavd i 1929, bridgeavd (!) i 1944, orienteringsavd i 1945 og håndballavdeling i 1946.

I 1911 fikk Rapp sitt kjente klubbmerke tegnet av siv.ing. Eilif Solheim, og sine klubbfarger; brun og hvit. Frem til da hadde trøyene vært blå og hvit, smalstripet tversover. Samme år ble også “Fota-bladet” innført. På den tiden var dette en håndskrevet avis med tegninger og holdt i en ironiserende og munter tone. Produktet skulle leses på høstens pølsefest som allerede hadde blitt en tradisjon. I 1915 ble “Fota-ordenen” innført, men den fikk senere også navnet “Fota-bladet”.

Planleggingen av Rapps egen idrettsplass ble startet i 1925. Klubben fikk leie en tomt på 12 mål på Voldsminde ved Lademoen Kirkegård. Forutsetningen var at klubben ryddet 4200 kubikkmeter sand. Selv om de ikke klarte alt på dugnad ble det lagt ned et formidabelt arbeid. Av protokollen fra den tiden fremgår det at styremøtene stort sett ble avholdt fra 23 -24-tiden om kvelden og holdt på utover natten. Det ble også bygd klubbhus med restaurant på midten og garderober på sidene. Banen ble åpnet 26.05.1927. I 1928/1929 fikk Rapp bygget 2 tennisbaner. Av økonomiske årsaker ble imidlertid idrettsplassen nedlagt i 1935. Da hadde ikke klubben råd til å fornye leieavtalen lenger.

Under okkupasjon i 1940 ble Rapps styre avsatt av tyskerne og klubben ble stilltiende avviklet. Klubben ble reaktivert i 1945 og i 1946 ble håndballavdelingen opprettet. Rapp var det første lag i Trondheim som ble tilsluttet Norges Håndballforbund. Av viktige navn for opprettelsen av håndballavdelingen kan nevnes Oddvar Rian, Birger Selnes og Øyvind Stokke Hammer. Reino Niemi må likevel spesielt nevnes. Som aktiv spiller, dommer, instruktør, formann i klubbens håndballavdeling og kretsformann har han en stor del av æren for håndballsportens fremgang i Trondheim.

Advertisement