For lagledere

Cuper
Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil 4 cuper per lag per sesong.
Reiseutgifter, eventuell overnatting, mat osv. må dekkes av laget/spillerne selv.

Laget melder seg på ønskede cuper selv, ”legger ut” for påmeldingsavgiften og får refusjon fra klubben, eventuelt får regningen sendt direkte fra klubben


Dommerutgifter
Ved sesongstart får hvert lag forskuddsutbetalt penger beregnet ut i fra hvor mange lag de har påmeldt. Dersom laget trenger mer dommerpenger enn det de er tildelt, må de rapportere dette til kasserer i styret.

Kvitteringer fra dommere skal være med i lagsregnskapet.


Posisjonsskole

Fra og med det året spillerne fyller 12 år dekker klubben avgiften for posisjonsskole til
2 deltakere per sesong, per lag. Dette er forutsatt at trener er med og mottar faglig påfyll som kan tas med tilbake til resten av laget. Dersom laget ønsker å sende flere deltakere må det betales for selv.


Kjøp av spillertrøyer og annet utstyr
Behov for spillertrøyer og forbruksmateriell som sportstape, isposer og enkelt førstehjelpsutstyr formidles til styret, post@rapp.no

Spillerdrakter med sponsorer og/eller navn må dekkes av hvert enkelts lags egne midler.


Håndballskole

Håndballskolene får kr. 2. 000 i trenerhonorar.

I tillegg får de kr. 5.000 som all-idrettstøtte. Dette er ment brukt til eksempelvis svømming eller andre betalte aktiviteter.


Trenerhonorar

8- og 9-årslagene kr. 2000.
Utbetales til laget, men er ment som trenerhonorar.

10-årslag                             kr 3.000
11-årslag                              kr 4.000
12- 14-årslag                      kr 5.000
15- t.o.m 20-årslag          kr 10.000


Foreldrekontaktens oppgaver
Arrangere høst- og vårmøte for laget/foreldre
Eventuell dugnadsinnkalling
Dele ut trenings-/medlemsavgift
Dele ut aktivitetslister o.l.
Ajourhold av medlemslister
Skaffe folk til sekretariatet på hjemmekamper for lag fra 10 år.


Oppmannens oppgaver

Være til stede under kampene
Fylle ut og levere kampkort
Koffert med førstehjelpsutstyr
Betale dommerne
Passe på at alle spillere har like drakter
Innkalle til foreldremøter – sammen med trener
Føre regnskap for lagkassen
Kreve inn medlemsavgift og aktivitetsavgift – (15. oktober og 15. februar)

Oppgavene kan selvfølgelig fordeles annerledes innen laget/støtteapparatet. 


Politiattester
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.
Politiattester i Rapp sendes inn til Hege Sundgård.

Barnehåndball
Siden for de som trener de yngste håndballspillerne finner du her.


Administrasjonsverktøy

Sportsadmin.no
Klubbadmin
MinIdrett
Politiattester (info)
Politiattest (søknadsskjema)

Idrettsregistreringen

Advertisement