For lagledere

Cuper
Klubben dekker påmeldingsavgidt for inntil 4 cuper per lag per sesong.
Reiseutgifter, eventuell overnatting, mat osv. må dekkes av laget/spillerne selv.

Laget melder seg på ønskede cuper selv, ”legger ut” for påmeldingsavgiften og får refusjon fra klubben, eventuelt får regningen sendt direkte fra klubben

Dommerutgifter
Ved sesongstart får hvert lag forskuddsutbetalt penger beregnet ut i fra hvor mange lag de har påmeldt. Dersom laget trenger mer dommerpenger enn det de er tildelt, må de rapportere dette til kasserer i styret.

Kvitteringer fra dommere skal være med i lagsregnskapet.

Kjøp av spillertrøyer og annet utstyr
Behov for spillertrøyer og forbruksmateriell som sportstape, isposer og enkelt førstehjelpsutstyr formidles til materialforvalter, Merete Hårstad.

Spillerdrakter med sponsorer og/eller navn må dekkes av hvert enkelts lags egne midler.


Håndballskole

Håndballskolene får kr. 2. 000 i trenerhonorar.

I tillegg får de kr. 5.000 som all-idrettstøtte. Dette er ment brukt til eksempelvis svømming eller andre betalte aktiviteter.


Trenerhonorar

8- og 9-årslagene kr. 2000.
Utbetales til laget, men er ment som trenerhonorar.

10-årslag                             kr 3.000
11-årslag                              kr 4.000
12- 14-årslag                      kr 5.000
15- t.o.m 20-årslag          kr 10.000

Foreldrekontaktens oppgaver
Arrangere høst- og vårmøte for laget/foreldre
Eventuell dugnadsinnkalling
Dele ut trenings-/medlemsavgift
Dele ut aktivitetslister o.l.
Ajourhold av medlemslister
Skaffe folk til sekretariatet på hjemmekamper for lag fra 10 år (se sekretariat).

Oppmannens oppgaver
Være til stede under kampene
Fylle ut og levere kampkort
Koffert med førstehjelpsutstyr
Betale dommerne
Passe på at alle spillere har like drakter
Innkalle til foreldremøter – sammen med trener
Føre regnskap for lagkassen
Kreve inn medlemsavgift og aktivitetsavgift – (15. oktober og 15. februar)

Oppgavene kan selvfølgelig fordeles annerledes innen laget/støtteapparatet. 


Politiattester
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.
Politiattester i Rapp sendes inn til Hege Sundgård.

Administrasjonsverktøy
Sportsadmin.no
Klubbadmin
Minside
Politiattester (info)
Politiattest (søknadsskjema)

Idrettsregistreringen