Rapp Jenter 2009 – 1 og 2

KONTAKT
Oppmann
Grete Christoffersen
Tlf: 99 63 01 63
E-post: gretec1964@gmail.com

LAGLEDERE
Hovedtrener
Fridthjov Brun
Tlf: 41 60 55 15
E-post: brun@bruneiendom.no

Trener
Line Gjerde Syltern
Tlf: 95 11 52 88
E-post:
 line.gjerde@gmail.com

TRENING
Tirsdager kl. 17.00 – 18.00 i gymsalen på Bispehaugen skole.

Advertisements