Rapp Gutter 2010

KONTAKT
Trener
Marianne Kolstad
Tlf: 95 97 02 90
E-post: makol@danskebank.no

LAGLEDERE
Trenere
Marianne Kolstad

Silje Samuelsen
Tlf: 97 01 73 40
E-post: 
silje.samuelsen@gmail.com

TRENING
Torsdager kl. 17.00 – 18.00 i gymsalen på Singsaker skole

Advertisements