Lover og bestemmelser

Lov for Sportsklubben Rapp.
Dagens lov ble vedtatt av ekstraordinært årsmøtet 22.09.2016

Se loven i sin helhet her.

Sportslig plan for Sportsklubben Rapp.
Sportslig plan kan du lese her.