Rosenborghallen

BESØKSADRESSE
Stadsing Dahlsgt. 1, 7015 TRONDHEIM

BANEDAGBOK
Oversikt over håndballkampene i hallen finner du her.
Husk å trykk vis kamper.

TILSYNSVAKT
Her finner du informasjon du trenger for å være tilsynsvakt i Rosenborghallen.
Klikk deg inn på de ulike linkene for å lese.

Oversikt over når hallen er åpen, og hvem som har hallen finner du her.

Generell arbeidsinsbeskrivelse hallverter
Håndballpublikum
Smittevern Rosenborghallen
Retningslinjer for bruk av garderober i idrettshaller
Retningslinjer for bruk av kommunle idrettshaller
Branninstruks
Sikkerhet i hallen, ift idrettsutstyr
Reglement styrkerom
Arbeidsrutine for fjerning av kroppsvæsker
Klisterreglement i kommunale idrettshaller
Klister reglement: plakat + bilde{“type”:”block”,”srcClientIds”:[“b4f4ea21-b769-4b5a-be88-164cfa6c4609″],”srcRootClientId”:””}

Advertisement